Wat is Bonsai?

Bonsai is een levend kunstwerk ,dat nooit is voltooid.

Bonsai komt oorspronkelijk uit China. Al in het verre verleden maakte bonsai hier een belangrijk deel uit van het leven, vooral in de hogere kringen van de samenleving. Door intensieve contacten tussen China en Japan werd in de 13de eeuw vooral door Japanse ministers en kooplieden de bonsai -cultuur in Japan geïntroduceerd. 

Hoewel de oorsprong van bonsai dus buiten Japan ligt, hebben de Japanners deze kunst vervolmaakt en is vanuit hun land de bekendheid naar andere landen overgebracht. Het Westen maakte voor het eerst kennis met bonsai op een tentoonstelling in Londen in 1904. Geleidelijk aan maakte de rest van de wereld kennis met bonsai. Binnen Europa was Nederland, na Engeland, één van de eerste landen waar deze fraaie boompjes op grote schaal werden geïntroduceerd.

Bonsai is geen gewone potplant, maar wordt gekweekt om zijn karakteristieke schoonheid van de natuurlijke boomvorm en de harmonie van boom, pot en bodembedekking. Het kweken van bonsai is een poging om natuurlijke boomvormen in miniatuur te scheppen. Het is een kunstvorm, waarbij de bomen in de natuur als voorbeeld dienen. Men denkt vaak, dat voor het kweken van bonsai speciale boomsoorten nodig zijn. Dit is niet het geval. vele bomen en struiken, die in de Nederlandse natuur voorkomen, zijn geschikt voor deze hobby.

De technieken, die nodig zijn om een bonsai te kweken, zijn door iedereen te leren. Een bonsai echter vereist voortdurende zorg; elke onderbreking in de verzorging kan zijn tol eisen. Bonsai kweken is daarom geen weekend-hobby.Bonsai kweken hoeft ook geen dure hobby te zijn. Uitgangsmateriaal kan in veel gevallen worden aangeschaft bij een tuincentrum of zelf worden gekweekt middels zaad of stekken.

Bonsai is van origine een buitencultuur. Evenals gewone bomen horen ze buiten, in de tuin of op het balkon. Er zijn echter ook (sub)tropische soorten, die binnenshuis te houden zijn. Deze vragen echter wel een speciale behandeling. Overweegt u de aanschaf van een bonsai, dan gelden de volgende vuistregels: Bonsai zegt niet in de eerste plaats iets over de soort maar over de toegepaste techniek; een bonsai dient karakter te hebben en een mooi geheel vormen met de schaal of de pot; een goede bonsai is goed doorgeworteld. Neem hem even uit de pot en let op een compacte kluit; men dient kritisch te zijn bij het aanschaffen van allerlei materiaal; bonsai zijn gewone bomen en behoeven geen speciale bonsai -zaken zoals bijvoorbeeld speciale bonsaimest; iedere boom/plant stelt zijn eigen eisen aan grondsoort en standplaats;  geloof dus niet te snel in dingen, die alleen voor bonsai zouden gelden.

example graphic

De natuur als ware kunst
met passie en geduld begeleiden wat groeit
op onze handen gedragen
Haiku- Roel Dekker